پروفیل دیوا ماندگار و زیبا

لیست قیمت پروفیل لولایی

(سری60-پروفیل نوع A- سه محفظه ای)

ردیفشرح کالاقیمت بدون لاستیک (متر طول)قیمت با لاستیک(متر طول)قیمت تکرو لمینت(متر طول)قیمت تکرو لمینت(متر طول)
1قاب frame---
2قاب بلند frame big---
3لنگه sash---
4محصول تست10010000